LUXboX Dakkapel & Dakserre met KOMO certificering

Kwaliteit en zekerheid

Waarom KOMO certificering

KOMO is een kwaliteitsmerk voor de bouw.
Een producent c.q. leverancier krijgt een KOMO®-kwaliteitsverklaring als het product of dienst dat zij levert voldoet aan de eisen die zijn gesteld in de zogenaamde beoordelingsrichtlijn (BRL) en wanneer dat is vastgesteld en wordt gecontroleerd door een objectieve toetsing door een onafhankelijke deskundige. Hiermee voldoet het product aan het Nederlandsbouwbesluit.

De LUXboX dakserre en dakkapel zijn KOMO gecertificeerd en voldoen hiermee aan het bouwbesluit, de producten zijn toepasbaar in nieuwbouwwoning en bestaande bouw.
Ook bij vergunningsvrij bouwen moet een product voldoen aan het Nederlands bouwbesluit.

Aantoonbaar bouwen is de toekomst.
LUXboX is de eerste fabrikant in Nederland met KOMO certificering op haar dakserre en dakkapel, hiermee voldoen wij aan het bouwbesluit 2012 en de toekomstige omgevingswet 2021 en de wet Kwaliteitsborging die per 1 januari 2021 van kracht is. Bij invoering van de Wet Kwaliteitsborging moet er aantoonbaar gebouwd worden, een oplevering kan alleen plaatsvinden wanneer er een opleverdossier overhandigd kan worden.

Het KOMO keurmerk staat voor kwaliteit en geeft zekerheid:

  • Product voldoet aan het Nederlands bouwbesluit, o.a. isolatiewaarde en brandveiligheid
  • Voldoen aan alle kwalificaties van de aanstaande Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
  • Internationale wordt KOMO herkend als kwaliteitskeurmerk voor bouw en infra
  • KOMO wordt voorgeschreven in ieder goed bestek
  • Alles wat het KOMO-keurmerk draagt is preferent, uitstekend verzekerbaar en onderscheidt zich van alle andere aanbieders.

LUXboX heeft haar productcertificaat onder KOMO® en zijn door SKH geregistreerd onder KOMO_Certificaat_40075-19 LUXboX_Dakserre_Attest.

Op de website van SKH en KOMO® treft u meer informatie aan.

LUXboX_KOMO

KOMO-Certificaat_dakkapel
SKH
KOMO_LUXboX

LUXboX is de enige producent en leverancier van dakserre en daklichtoplossingen in Nederland die aantoonbaar voldoet aan de eisen van het bouwbesluit.
Alle producten zijn voorzien van KOMO certificering en geven u de juiste kwaliteit en zekerheid.