LUXboX met KOMO certificering

LUXboX BV is de eerste met KOMO gecertificeerde dakserre

De LUXboX dakserre is KOMO gecertificeerd en voldoet hiermee aantoonbaar aan het bouwbesluit, de producten zijn toepasbaar in nieuwbouwwoning en bestaande bouw.
Ook bij vergunningsvrij bouwen moet een product voldoen aan het Nederlands bouwbesluit.

Aantoonbaar bouwen is de toekomst.
LUXboX_KOMO is de eerste fabrikant in Nederland met KOMO certificering op haar dakserre, hiermee voldoen wij aan het bouwbesluit 2012 en de toekomstige omgevingswet 2021en de wet Kwaliteitsborging die per 1 januari 2021 van kracht is. Bij invoering van de Wet Kwaliteitsborging moet er aantoonbaar gebouwd worden, een oplevering kan alleen plaatsvinden wanneer er een opleverdossier overhandigd kan worden.

Lees meer……..